علمای مقاوت در مقابله با تفکرات تکفیری نقش عمده ای دارند
71 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
تعداد شرکت کننده : 0

دکتر محمدحسین مختاری   پیرامون نقش علمای مقاومت در مقابله با تفکرات تکفیری و گروههای تند رو گفت: طبیعی است در تنویر افکار عمومی جامعه عالمان فرزانه نقش عمده ای دارند در همه ادیان اینگونه بوده که رهبران دینی و کسانی که در یک جامعه دینی نقش برجسته و کلیدی دارند در روشنگری جامعه و تنویر اذهان عمومی بویژه نسل جوان نقش محوری داشته اند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی افزود: عالمانی که تحت عنوان علمای مقاومت از آنها یاد می کنیم یعنی عالمانی که به ثبات و بقای جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی اعتقاد دارند یکی از وظایف خطیرشان این است که کسانی که تفسیر های غیر معقول، نابخردانه و سطحی از متون دینی اسلام بویژه کتاب و سنت دارند را بتوانند نسبت به اسلام ناب و حقیقی آشنا کنند و همچنین با کسانیکه با تفسیرهای نامعقول از متون مقدس دینی در صدد تکفیر دیگر پیروان مذاهب اسلامی هستند، مقابله کنند. مقابله با طرز تفکر تکفیری و افراطی نهضت فراگیر و عزم عمومی عالمان دینی را می طلبد که در راستای حذف این نوع تفکرات نابخردانه گام های مثبت و ارزنده ای را بردارند تا دیگر کسی، گروهی یا طائفه ای جرأت نکند و به خود اجازه دهد که طوائف دیگری را که در راستای کتاب و سنت حرکت می کنند را تکفیر کنند و به ریختن خون بی گناهان همت گمارند.

وی افزود: من معتقدم این اقدامات رسالتی بر دوش عالمان دینی است و اینها نقش محوری دارند امروز اگر پیامبر بزرگوار اسلام در بین ما بود و این گروههای نابخرد ظهور و بروز پیدا می کردند پیامبر بزرگوار اسلام چگونه با اینها برخورد می کرد؟ طبیعی است عالمان دین که ادعای رهروی راه پیامبر گرامی اسلام را دارند این وظیفه بر دوش آنها است که با این گروهها مقابله کنند.

حجت الاسلام والمسلمین دکترمختاری در عین حال تأکید کرد: حتی اگر این مسئله برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه دینی هم باشد باید با این گونه تفکرات نابخردانه مقابله جدی کرد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی پیرامون ایجاد اتحادیه علمای مقاومت نیز گفت: به نظر می آید این گونه نشست ها و کنفرانس ها مفید و مثمرثمر باشد باید از لحاظ کاربردی عالمان مقاومت اولا در سراسر جهان شناسایی شوند و ثانیا اینهایی که در کنفرانس تهران شرکت می کنند قطعا از عالمان برجسته هستند و در صف و جبهه مقاومت قرار دارند باید از یک وحدت رویه ای برخوردار باشند پس لازم است که یک اتحادیه ای تحت عنوان "اتحادیه علمای مقاومت" شکل بگیرد زیرا قدرت لازم با اجتماع علمای مقاومت و به اذن الهی ایجاد می شود و قطعا نقشه های شوم گروههای تکفیری دیگر اثر گذار نخواهد بود