اصول فقه یا مبانی حقوق اسلامی
85 بازدید
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ ‏اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مروری کوتاه بر مباحث «اصول فقه» به زبان ساده جهت استفاده طلاب و دانشجویان رشته‌های فقه و حقوق است. در این اثر ابتدا تعریفی از علم اصول فقه موضوع این علم و غرض و فایده آن ارایه شده سپس مباحث الفاظ مانند مبحث وضع و اقسام آن، علایم حقیقت و مجاز و اصول لفظیه مانند اصاله الحقیقه، اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصالت عدم تقدیر، اصل عدم نقل، اصل عدم اشتراک و اصاله الظهور شرح داده شده است. در ادامه احکام و دلالت لفظ امر و نهی در وجوب و حرمت بیان گردیده و به همین بخش‌های دیگر کتاب نویسنده به بیان اقسام مفهوم پرداخته و احکام عام و خاص، اقسام مخصص، مطلق و مقید و شروط آن‌ها و مجمل و مبین را بررسی نموده است. بیان ادله اربعه یا ادله استخراج احکام و حجیت آن‌ها، شروط حجیت اجماع و خبر واحد دلیل عقل و محبت آن، مباحث مربوط به قطع و ظن و حجیت آن‌ها، مبحث شک و اصول عملیه چهارگانه (برائت، احتیاط یا اشتغال، تخییر و استصحاب) مربوط به شک در مکلف به و یا تکلیف و شروط جریان این اصول، مبحث تعادل و تراجیح و اجتهاد و تقلید از دیگر مندرجات مهم این نوشتار است.