فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم رجالی
56 بازدید
ناشر: جامعه پژوهشگران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در فرهنگ حاضر پاره‌ای از اصطلاحات موجود در حوزه‌های "علم‌الحدیث"، "علم درایه‌الحدیث "و "علم رجال‌الحدیث "براساس حروف الفبای عربی گردآمده و توضیحاتی درباب هریک به‌دست داده شده است .