تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
فلسفه غرب (شاخه‌ی هرمنوتیک) 
دورهام انگلستان 
0.00 
فوق لیسانس 
1380 
زبان و ادبیات-ادبیات فارسی 
تهران-دانشگاه علامه طباطبایی 
0.00 
اجتهاد 
 
 
 
0.00