سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز شیعه‌شناسی در دانشگاه دورهام (انگلستان) 
موسس 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه مطالعات تقریبی 
ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه پژوهشی عروةالوثقی 
مسئول  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
موسسان مرکز مطالعات شیعه 
عضو هیئت امنا  
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
معاونت پژوهشی 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه‌های مختلف کشور 
مدرس 
 
 
حقوق، کلام و فلسفه 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج فقه و اصول 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
کلام جدید 
تدریس 
مرکز آموزش مدیریت دولتی 
مدرس 
 
 
دروس مختلف 
تدریس 
مرکز آموزش مبلغین دفتر تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
دروس مختلف